Obsługa Prawna i Podatkowa

SGK świadczy stałą obsługę prawną i prawno – podatkową przedsiębiorców, obejmującą kompleksowe doradztwo w zakresie prowadzonej działalności.

Zapewniamy trwałe wsparcie prawne dla przedsiębiorstw naszych Klientów uwzględniające pełne spektrum bieżących jak i kluczowych procesów biznesowych i operacyjnych tego przedsiębiorstwa we wszystkich obszarach prawa polskiego i europejskiego.

Przekształcenia i Restrukturyzacje

Nasza Kancelaria opracowuje analizy i projekcje prawno – podatkowe realizowanych oraz planowanych projektów.

Proponowane przez nas rozwiązania zmierzają do osiągnięcia optymalnej pod względem podatkowym struktury transakcji oraz realizacji celu przedsięwzięcia przy jednoczesnym maksymalizowaniu korzyści podatkowych.

Przeprowadzamy badania oraz dostarczamy rozwiązań restrukturyzacyjnych dla działalności, aktywów oraz planowanych operacji i projektów z perspektywy potencjalnych efektów podatkowych.

Fuzje i Przejęcia

SGK doradza w kwestii obsługi procesów inwestycyjnych z zakresu fuzji i przejęć podmiotów krajowych jak i zagranicznych. 
Zespół SGK posiada daleko idące doświadczenie w zakresie realizacji procesów M & A, co pozwala na zapewnienie wszechstronnego
i przekrojowego wsparcia oraz pomocy prawnej niezbędnych dla przeprowadzenia tego rodzaju transakcji.

Badanie Due Diligence

Przeprowadzamy systematyczne badania prawne oraz prawno – podatkowe przedsiębiorców, na wewnętrzne potrzeby obsługiwanych przez nas Klientów. Świadczymy również usługi audytorskie jako niezależny konsultant.

Nasze usługi audytorskie obejmują m.in.:

 • kompleksowe badania prawne i prawno – podatkowe przedsiębiorców (spółek osobowych i kapitałowych) realizowane 
  z uwzględnieniem specyfiki ich branży.

Doradztwo Strategiczne

Poza bieżącą obsługą prawną, nasza Kancelaria dostarcza również rozwiązań dla kluczowych przedsięwzięć biznesowych realizowanych przez naszych Klientów.

Zapewniamy wsparcie i pomoc w realizacji projektów przekrojowych wymagających oceny oraz działań podejmowanych na wielu płaszczyznach obsługi prawnej, a ponadto analizy zagadnień ze styku różnych gałęzi prawa.

 

Audyt Compliance

Compliance to prawne pojęcie oznaczające prowadzenie przedsiębiorstwa w zgodzie z wszelkimi mającymi zastosowanie wymogami prawnymi.

Audyt Compliance to kompleksowe badanie, które ma na celu określenie na jakim poziomie badane przedsiębiorstwo spełnia takie wymogi.

W ramach Audytu Compliance proponujemy m.in.:

 • kompleksowe badanie prawne i podatkowe  identyfikace ryzyka w poszczególnych obszarach;

 • opracowanie przejrzystego raportu wskazującego poziomy ryzyka w wybranych obszarach, zawierającego również proponowane rozwiązania i kroki prawne jakie należy podjąć. 

Audyt Umów

Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, podstawą  funkcjonowania  zawsze są umowy - zawierane z kontrahentami, ale też 
z dostawcami czy usługodawcami.

Uważamy, że należy wyposażyć przedsiębiorcę w odpowiednie narzędzie, które pozwoli usystematyzować sytuację prawno-podatkową zawieranych umów, wypracować bazę wzorów umów danego typu oraz unikać zawierania umów niekorzystnych - temu ma służyć audyt umów.

Audyt RODO

W ramach RODO oferujemy:

 • kompleksowy audyt prawny obejmujący ochronę danych osobowych;

 • opracowanie mapy wsparcia wdrożeniowego RODO;

 • wsparcie przy wdrożeniu RODO;

 • interaktywne modele szkolenia pracowników oraz wdrażania rozwiązań RODO;

 • bieżący konsulting obejmujący przetwarzanie danych osobowych dla branż e-commerce czy podmiotów leczniczych;

 • interdyscyplinarny zespół złożony z prawników i informatyków;

 • analiza konieczność powołania Inspektora Ochrony Danych;

 • outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Obsługa transferów piłkarskich

Nasza Kancelaria świadczy w tym zakresie usługi takie jak:

 • zakładanie szkółek i Akademii piłkarskich;
 • windykacji długów;
 • pozyskiwania finansowania i inwestorów;
 • sprawy podatkowe i oddłużenie klubów;
 • doradztwo prawne i podatkowe w sprawach osobistych;
 • przekształcenia Klubów i Akademii;
 • doradztwo prawne przy transferach zawodników w tym zawodników niepełnoletnich.

Sporządzanie dokumentacji cen transferowych

Kancelaria posiada specjalistów mających bogate doświadczenia w zakresie cen transferowych oraz w analizie finansowej. W zakresie projektów związanych ze sporządzaniem dokumentacji cen transferowych Kancelaria przeprowadza audyt cen transferowych (identyfikacja obowiązku) oraz sporządza kompletną dokumentacje, w tym także z opracowuje  analizę danych porównawczych (tzw. benchmark).