dr Robert Mężyk

dr Robert Mężyk

Dr Robert Mężyk, wykładowca prawa w Australian Catholic University w Sydney.

Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, studia LL.M. na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji oraz studia MBA na Torrens University w Sydney. Tytuł doktora nauk prawnych dotrzymał na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie za pracę doktorską poswieconą prawu europejskiemu.

Biegle mówi po angielsku i niemiecku.

Specjalista w dziedzinie prawa międzynarodowego publicznego i prywatnego, prawa Unii Europejskiej, prawa handlowego.