Paweł Kasiak, partner

Paweł Kasiak, partner

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu własności intelektualnej.

Specjalizuje się w prawie medycznym, prawie własności intelektualnej i prawie zamówień publicznych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie na rzecz strategicznych klientów, w szczególności w zakresie inwestycji w branży energetycznej oraz infrastruktury sportowej.

Swoje doświadczenie zdobywał w wyspecjalizowanych kancelariach prawnych.
Wybrane projekty, w których brał udział:

  • obsługa przetargu na budowę ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17 MW;
  • obsługa kontraktu podwykonawczego na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW brutto;
  • due dilligence inwestycji w elektrownię węglową o planowanej mocy 2x 1000MW brutto;
  • obsługa przetargu na pełnienie funkcji operatora Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym i ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi;
  • opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa danych osobowych w spółce z sektora energetycznego.

Biegle posługuje się językiem angielskim.